Thứ Hai, ngày 01 tháng 10 năm 2012

hack gunnyhiện tại trang đăng ký tài khoản đang bảo trì 
vì thế nếu các bạn muốn đăng ký tài khoản thì liên hệ yahoo de mua key hack

 traisitinh_yeudonphuog@yahoo.com để đăng ký

Tài Khoản : là tài khoản đăng nhập game cần Hack va mat khau game can hack
Seri Thẻ : là số sê ri card vcoin mà bạn dùng để kết nối tới server Thegioigameonline.tk để thanh toán và Hack
Mã Thẻ : là mã thẻ đi cùng với seri trên.
sau khi nhập đầy đủ và chính xác các thông tin trên các bạn chọn Bắt Đầu ( như hình trên ) và chờ 5 phút sẽ nhận được 1 thông báo mà Hack hiện thị và làm theo như yêu cầu của thông báo đó .


Web Counter